Anne Fomkin


Koulutus

* kuntohoitaja (1983).

* Toimintaterapeutti, syventävinä opintoina lasten toimintaterapia (1991).

Työkokemus

* Työkokemusta toimintaterapiasta on karttunut yksityiseltä puolelta, Kuopion kaupungin kuntoutuksesta sekä KYS/lastenklinikasta.

* v. 1999 alkaen ammatinharjoittaja Kaavilla.

* Merkittävimpinä lisäkoulutuksina on liikuntavammaisten lasten terapiaan NDT-Bobath koulutus, sensorisen integraation terapia- ja arviointikoulutus sekä erityispedagogiikan perusopinnot.

* Olen suorittanut ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentaja koulutuksen.

* Jatkuvalla kouluttautumisella ja tietojen päivittämisellä on tarkoitus ylläpitää tieto-taito ajantasaisena ja terapian laatu hyvänä.